Sách ngoại văn
332.45
Foreign exchange operations :
DDC 332.45
Tác giả CN DeRosa, David F.
Nhan đề Foreign exchange operations : master trading agreements, settlement, and collateral / David F. DeRosa
Thông tin xuất bản Hoboken, New Jersey : Wiley, 2014
Mô tả vật lý 414 p.
Thuật ngữ chủ đề Commercial treaties
Thuật ngữ chủ đề International trade
Môn học Lý thuyết và Chính sách thương mại quốc tế
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157802
00212
004AD415F22-DE99-4E8E-964B-DFFCFC8B0A6B
005201612150935
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20161215093536|zngavt
082 |a332.45
100 |aDeRosa, David F.
245 |aForeign exchange operations : |bmaster trading agreements, settlement, and collateral / |cDavid F. DeRosa
260 |aHoboken, New Jersey : |bWiley, |c2014
300 |a414 p.
650 |aCommercial treaties
650 |aInternational trade
690 |aLý thuyết và Chính sách thương mại quốc tế
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/foreignexchange _davidfderosa/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét