Sách tiếng Việt
382.3 Đ 406 Tr
Bán phá giá :
DDC 382.3
Tác giả CN Đoàn Văn Trường
Nhan đề Bán phá giá : Phương pháp xác định mức phá giá và mức độ thiệt hại / Đoàn Văn Trường
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2006
Mô tả vật lý 239 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Thương mại Quốc tế
Môn học Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000020909-11
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000024033-44
000 00000nam a2200000 4500
00123876
00211
00430208AB3-2389-4FEC-933E-6879152ABFDA
005201303051519
008130110s2006 vm| vie
0091 0
039|a20130305151856|boanhntk|c20130305151832|doanhntk|y20111014|zluuyen
082 |a382.3|bĐ 406 Tr
100 |aĐoàn Văn Trường
245 |aBán phá giá : |bPhương pháp xác định mức phá giá và mức độ thiệt hại / |cĐoàn Văn Trường
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2006
300 |a239 tr. ; |c24 cm
650 |aThương mại Quốc tế
690|aLý thuyết và chính sách thương mại quốc tế
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000020909-11
852|bKho mượn|j(12): 3000024033-44
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/ban pha gia. ..._ doan van truong_001thumbimage.jpg
890|a15|b8|c1|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000024044 Kho mượn 382.3 Đ 406 Tr Sách Tiếng Việt 15
2 3000024043 Kho mượn 382.3 Đ 406 Tr Sách Tiếng Việt 14
3 3000024042 Kho mượn 382.3 Đ 406 Tr Sách Tiếng Việt 13
4 3000024041 Kho mượn 382.3 Đ 406 Tr Sách Tiếng Việt 12
5 3000024040 Kho mượn 382.3 Đ 406 Tr Sách Tiếng Việt 11
6 3000024039 Kho mượn 382.3 Đ 406 Tr Sách Tiếng Việt 10
7 3000024038 Kho mượn 382.3 Đ 406 Tr Sách Tiếng Việt 9
8 3000024037 Kho mượn 382.3 Đ 406 Tr Sách Tiếng Việt 8
9 3000024036 Kho mượn 382.3 Đ 406 Tr Sách Tiếng Việt 7
10 3000024035 Kho mượn 382.3 Đ 406 Tr Sách Tiếng Việt 6
  1  2 of 2 
Nhận xét