DDC 621.402
Tác giả CN Nguyễn Văn Phúc
Nhan đề Kỹ thuật cháy / Nguyễn Văn Phúc
Thông tin xuất bản Nha Trang; : Đại học Nha Trang, 2010
Mô tả vật lý 109 tr.;
Tùng thư(bỏ) Giáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật cháy
Môn học Kỹ thuật nhiệt
Môn học Kỹ thuật cháy, lò hơi và đồ án
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013924
00214
0047E5E9839-5348-4705-AD3F-A29AAFC27434
005201703091624
008081223s2010 vm| vi|
0091 0
039|a20170309162452|boanhntk|c20160429140706|doanhntk|y10-Jan-2012 07:11:16|zhungbt
082 |a621.402
100 |aNguyễn Văn Phúc
245 |aKỹ thuật cháy / |cNguyễn Văn Phúc
260 |aNha Trang; : |bĐại học Nha Trang, |c2010
300 |a109 tr.;
440 |aGiáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
650 |aKỹ thuật cháy
690 |aKỹ thuật nhiệt
690|aKỹ thuật cháy, lò hơi và đồ án
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/621_vatlyungdung/bai giang ky thuat chay _001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d27
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét