• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 621.402 P 400 V
    Nhan đề: Bài tập lý thuyết cháy / V. V.Pomeraxev; Đỗ Văn Thắng, Trương Ngọc Tuấn biên dịch

DDC 621.402
Tác giả CN Pomeraxev, V. V.
Nhan đề Bài tập lý thuyết cháy / V. V.Pomeraxev; Đỗ Văn Thắng, Trương Ngọc Tuấn biên dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : NXB. Bách Khoa, 2007
Mô tả vật lý 198 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật nhiệt
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật cháy
Tác giả(bs) CN Đỗ Văn Thắng dịch
Tác giả(bs) CN Trương Ngọc Tuấn dịch
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000017744-6
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000014453-64
000 00000nam a2200000 4500
00122134
00211
0041F71F146-F0C0-41FF-A295-A601BAA74BB0
005201905281550
008130110s2007 vm| vie
0091 0
039|a20190528155038|bluuyen|c20080828|dvanpth|y20080729|zoanhntk
082 |a621.402|bP 400 V
100 |aPomeraxev, V. V.
245 |aBài tập lý thuyết cháy / |cV. V.Pomeraxev; Đỗ Văn Thắng, Trương Ngọc Tuấn biên dịch
260 |aHà Nội : |bNXB. Bách Khoa, |c2007
300 |a198 tr. ; |c24 cm
650 |aKỹ thuật nhiệt
650 |aKỹ thuật cháy
700 |aĐỗ Văn Thắng dịch
700 |aTrương Ngọc Tuấn dịch
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000017744-6
852|bKho mượn|j(12): 3000014453-64
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/baitaplythuyetchay_dovanthang/0page_001thumbimage.jpg
890|a15|b28|c1|d0
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 3000014464 Kho mượn 621.402 P 400 V Sách Tiếng Việt 15
2 3000014463 Kho mượn 621.402 P 400 V Sách Tiếng Việt 14
3 3000014462 Kho mượn 621.402 P 400 V Sách Tiếng Việt 13
4 3000014461 Kho mượn 621.402 P 400 V Sách Tiếng Việt 12
5 3000014460 Kho mượn 621.402 P 400 V Sách Tiếng Việt 11
6 3000014459 Kho mượn 621.402 P 400 V Sách Tiếng Việt 10
7 3000014458 Kho mượn 621.402 P 400 V Sách Tiếng Việt 9
8 3000014457 Kho mượn 621.402 P 400 V Sách Tiếng Việt 8
9 3000014456 Kho mượn 621.402 P 400 V Sách Tiếng Việt 7
10 3000014455 Kho mượn 621.402 P 400 V Sách Tiếng Việt 6
Nhận xét