Sách ngoại văn
670.42 D 46
Design for manufacturability handbook /
DDC 670.42
Nhan đề Design for manufacturability handbook / James G. Bralla, editor.
Lần xuất bản 2nd ed.
Thông tin xuất bản New York : McGraw-Hill, c1999.
Mô tả vật lý xxvii, p.9.27 : ill. ; 24 cm.
Tùng thư McGraw-Hill handbooks
Phụ chú Rev. ed. of: Handbook of product design for manufacturing. 1986.
Thuật ngữ chủ đề Engineering design - Handbooks, manuals, etc
Thuật ngữ chủ đề Production engineering - Handbooks, manuals, etc
Môn học Thiết kế đảm bảo chế tạo
Tác giả(bs) CN Bralla, James G.
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000000388
000 00000cam a2200000 4500
0017860
00212
004C3563B74-D7C2-4D01-8DEB-EAF7CE099FCA
005201709130732
008130110sc199 xxu eng
0091 0
020 |a007007139X (alk. paper)
039|a20170913073242|bnguyenloi|c20170404104041|dtrangtran|y20030506|zvload
08200|a670.42|bD 46
24500|aDesign for manufacturability handbook / |cJames G. Bralla, editor.
250 |a2nd ed.
260 |aNew York : |bMcGraw-Hill, |cc1999.
300 |axxvii, p.9.27 : |bill. ; |c24 cm.
4900 |aMcGraw-Hill handbooks
500 |aRev. ed. of: Handbook of product design for manufacturing. 1986.
504 |aIncludes bibliographical references and index.
6500 |aEngineering design - Handbooks, manuals, etc
6500 |aProduction engineering - Handbooks, manuals, etc
690|aThiết kế đảm bảo chế tạo
7001 |aBralla, James G.
7300 |aHandbook of product design for manufacturing.
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000000388
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000000388 Kho tham khảo (SDH cũ) 670.42 D 46 Sách ngoại văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét