Sách ngoại văn
670
Design for manufacturability :
DDC 670
Tác giả CN Anderson, David M.
Nhan đề Design for manufacturability : how to use concurrent engineering to rapidly develop low-cost, high-quality products for lean production /David M. Anderson.
Mô tả vật lý xxxvi, 450 pages :illustrations ;25 cm
Thuật ngữ chủ đề Concurrent engineering.
Thuật ngữ chủ đề Lean manufacturing.
Môn học Thiết kế đảm bảo chế tạo
000 02254cam a2200373 i 4500
00159647
00212
004671AF207-0F16-49EF-9B27-7CEDCC2155E4
005201703151513
008131212s2014 flua b 001 0 eng
0091 0
039|y20170315151343|zngavt
08200|a670
1001 |aAnderson, David M.|c(Engineer)
24510|aDesign for manufacturability : |bhow to use concurrent engineering to rapidly develop low-cost, high-quality products for lean production /|cDavid M. Anderson.
264 1|aBoca Raton, Florida :|bCRC Press/Taylor & Francis Group,|c[2014]
300 |axxxvi, 450 pages :|billustrations ;|c25 cm
650 0|aConcurrent engineering.
650 0|aLean manufacturing.
690|aThiết kế đảm bảo chế tạo
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/670_congnghiepchetao/designformanufacturability _davidmanderson/0page_001thumbimage.jpg
9250 |aacquire|b1 shelf copy
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét