Sách ngoại văn
620.16
ASM Handbook: Volume 20: Materials Selection and Design
DDC 620.16
Nhan đề ASM Handbook: Volume 20: Materials Selection and Design
Lần xuất bản 10th editon.
Thông tin xuất bản Materials Park, Ohio : ASM International, 1997
Mô tả vật lý 2005 p. ; 29 cm.
Môn học Thiết kế đảm bảo chế tạo
Tác giả(bs) TT ASM International. Handbook Committee
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135785
00212
0040BAFDE2B-90BC-46EC-9692-71EF641ADB1F
005201709130734
008081223s1997 vm| vie
0091 0
039|a20170913073413|bnguyenloi|y20150527161404|zhungbt
082 |a620.16
245 |aASM Handbook: Volume 20: Materials Selection and Design
250 |a10th editon.
260 |aMaterials Park, Ohio : |bASM International, |c1997
300 |a2005 p. ; |c29 cm.
690|aThiết kế đảm bảo chế tạo
710|aASM International. Handbook Committee
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/asmhandbookvolume20/00871703866_0001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét