Sách ngoại văn
TA174 .P644 2001
Design for manufacturing :
LCC TA174
DDC 620/.0042
Tác giả CN Poli, C.,
Nhan đề Design for manufacturing : a structured approach / Corrado Poli.
Thông tin xuất bản Boston : Butterworth-Heinemann, c2001.
Mô tả vật lý xxxi, 375 p. : ill. ; 27 cm.
Phụ chú Includes CD-Rom.
Thuật ngữ chủ đề Industrial design.
Thuật ngữ chủ đề Engineering design.
Môn học Chế tạo máy
Môn học Fundamentals of Machine Design
Môn học Thiết kế đảm bảo chế tạo
000 01487mam a22003014a 4500
0013397
00212
00469D31888-9F66-4094-A818-433C4DEA1E78
005201709130733
008010323sc200 maua b 001 0 eng
0091 0
010 |a 2001025915
015 |aGBA1-Y0613
020 |a0750673419 (alk. paper)
035 |9AUK7792CU
035 |a(NNC)3235001
035 |a(OCoLC)ocm46616120
039|a20170913073322|bnguyenloi|c17-Aug-2011 16:15:58|dadmin|y201106081124|zquyhoan76bn
040 |aDLC|cDLC|dNNC|dOrLoB-B|dUKM
042 |apcc
05000|aTA174|b.P644 2001
08200|221|a620/.0042
1001 |aPoli, C.,|d1935-
24510|aDesign for manufacturing : |ba structured approach / |cCorrado Poli.
260 |aBoston : |bButterworth-Heinemann, |cc2001.
300 |axxxi, 375 p. : |bill. ; |c27 cm.
500 |aIncludes CD-Rom.
504 |aIncludes bibliographical references and index.
50500|gCh. 1.|gCh. 10.|gCh. 11.|gCh. 12.|gCh. 13.|gCh. 14.|gCh. 2.|gCh. 3.|gCh. 4.|gCh. 5.|gCh. 6.|gCh. 7.|gCh. 8.|gCh. 9.|tAssembly --|tCommunications.|tDie Casting: Total Relative Part Cost --|tInjection Molding: Relative Tooling Cost --|tInjection Molding: Total Relative Part Cost --|tIntroduction --|tMetal Casting Processes --|tOther Metal Shaping Processes --|tPolymer Processing --|tSelecting Materials and Processes for Special Purpose Parts --|tSheet-Metal Forming --|tStamping: Relative Tooling Cost --|tStamping: Total Relative Part Cost --|tTolerances, Mechanical Properties, Physical Properties - A Review --
650 0|aIndustrial design.
650 0|aEngineering design.
690|aChế tạo máy
690|aFundamentals of Machine Design
690|aThiết kế đảm bảo chế tạo
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/670_congnghiepchetao/design for manufacturing_a structured approach_ corrado polismallthumb.jpg
890|a0|b0|c1|d2
900 |aAUTH|bTOC
999|aColumbia University

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét