Sách ngoại văn
620.16
ASM handbook /
DDC 620.16
Nhan đề ASM handbook / prepared under the direction of the ASM International Handbook Committee.
Lần xuất bản 10th ed.
Thông tin xuất bản Materials Park, OH : ASM International, 1990, 2012
Mô tả vật lý 966 p. : illustrations ; 29 cm.
Thuật ngữ chủ đề Metals
Môn học Thiết kế đảm bảo chế tạo
Tác giả(bs) TT ASM International.
000 03930nam a2200541 a 4500
00128217
00212
004BBFBF55F-9E07-409C-A1D5-1273BC714B31
005201501281624
008900125m19909999ohua bf 001 0 eng
0091 0
010 |a 90000115 |z 96047310
020 |a0871703777 (v. 1) :|c$118.00
020 |a0871703815 (v. 3)
039|a20150128162433|bngavt|c20150128162401|dngavt|y20130926151821|zngavt
08200|220|a620.16
24500|aASM handbook / |cprepared under the direction of the ASM International Handbook Committee.
250 |a10th ed.
260 |aMaterials Park, OH : |bASM International, |c1990, 2012
300 |a966 p. : |billustrations ; |c29 cm.
504 |aIncludes bibliographical references and indexes.
650 0|aMetals
690|aThiết kế đảm bảo chế tạo
7102 |aASM International.|bHandbook Committee.
7400 |aMetals handbook.
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/asm handbook _the asm international handbook committee/z0871707098_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét