Luận văn, luận án
658.848 L 566 Tr
Ảnh hưởng của rào cản phi thuế quan đến hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa /
DDC 658.848
Tác giả CN Lưu Minh Trọng
Nhan đề Ảnh hưởng của rào cản phi thuế quan đến hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa / Lưu Minh Trọng; Nguyễn Thị Trâm Anh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2013
Mô tả vật lý 87 tr. : Minh họa ; 27 cm
Tùng thư Chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Thủy sản-Xuất khẩu
Thuật ngữ chủ đề Thương mại quốc tế
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Trâm Anh: GVHD
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000005340
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129735
00216
004B33BA0A5-746C-4303-AE93-1F6EC793A3C0
005201402261356
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20140226135626|boanhntk|c20140226110039|doanhntk|y20131231145022|zhienlt
082 |a658.848|bL 566 Tr
100 |aLưu Minh Trọng
245 |aẢnh hưởng của rào cản phi thuế quan đến hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa / |cLưu Minh Trọng; Nguyễn Thị Trâm Anh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2013
300 |a87 tr. : |bMinh họa ; |c27 cm
490 |aChuyên ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
502 |aMã số LVThS: 60340102
650 |aThủy sản|xXuất khẩu
650 |aThương mại quốc tế
700 |aNguyễn Thị Trâm Anh: GVHD
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000005340
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/doan/luanvan/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/luuminhtrong_qtkd2013/0biathumbimage.jpg
890|a1|b2|c1|d39
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000005340 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.848 L 566 Tr Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét