• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 428.4 Gr 200 S
    Nhan đề: Effective reading : Reading skills for advanced students / Simon Greenall, Michael Swan; Đặng Tuấn Anh dịch và chú giải

DDC 428.4
Tác giả CN Greenall, Simon
Nhan đề Effective reading : Reading skills for advanced students / Simon Greenall, Michael Swan; Đặng Tuấn Anh dịch và chú giải
Thông tin xuất bản England : Cambridge University Press, 1993
Mô tả vật lý 454 tr. ; 21 cm
Phụ chú Song ngữ
Thuật ngữ chủ đề Anh ngữ-Kỹ năng đọc
Thuật ngữ chủ đề English-Reading skill
Môn học Đọc 1
Môn học Đọc 2
Tác giả(bs) CN Đặng Tuấn Anh
Tác giả(bs) CN Swan, Michael
000 00000nim#a2200000ui#4500
0013632
00211
0047E5C3003-55CB-42A2-9693-839583ADDE27
005201911181459
008081223s1993 vm| vie
0091 0
020 |a0521317592
039|a20191118150006|bvanpth|c20191118145812|dvanpth|y201108051507|ztrangthuvien
082 |a428.4|bGr 200 S
100 |aGreenall, Simon
245 |aEffective reading : |bReading skills for advanced students / |cSimon Greenall, Michael Swan; Đặng Tuấn Anh dịch và chú giải
260 |aEngland : |bCambridge University Press, |c1993
300 |a454 tr. ; |c21 cm
500|aSong ngữ
650 |aAnh ngữ|xKỹ năng đọc
650|aEnglish|xReading skill
690 |aĐọc 1
690|aĐọc 2
700 |aĐặng Tuấn Anh
700 |aSwan, Michael
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/400_ngonngu/420_tienganh_tienganhco/effective reading_simon greenallsmallthumb.jpg
890|a0|b0|c1|d12
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 1000013567 Kho đọc Sinh viên 428.4 Gr 200 S Sách Tiếng Việt 1 Chờ thanh lý
Nhận xét