• GT,Bài giảng ĐHNT
  • Ký hiệu PL/XG: 428
    Nhan đề: Bài giảng Reading 1 / Phạm Thị Kim Uyên, Trần Thị Thúy Quỳnh

DDC 428
Tác giả CN Phạm Thị Kim Uyên
Nhan đề Bài giảng Reading 1 / Phạm Thị Kim Uyên, Trần Thị Thúy Quỳnh
Nhan đề khác Bài giảng Đọc 1
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2013
Mô tả vật lý 25 tr.;
Thuật ngữ chủ đề Anh ngữ-Kỹ năng đọc
Môn học Đọc-Viết 1
Tác giả(bs) CN Trần Thị Thúy Quỳnh
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128808
00214
004FC723EDE-712D-4951-9E64-503F9E9870D0
005201311061607
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20131106160943|bluuyen|c20131106160756|dluuyen|y20131106155441|zluuyen
082 |a428
100 |aPhạm Thị Kim Uyên
245 |aBài giảng Reading 1 / |cPhạm Thị Kim Uyên, Trần Thị Thúy Quỳnh
246|aBài giảng Đọc 1
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2013
300 |a25 tr.;
650 |aAnh ngữ|xKỹ năng đọc
690 |aĐọc-Viết 1
700 |aTrần Thị Thúy Quỳnh
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/giaotrinh_baigiangtruong/400_ngonngu/420_tienganh_tienganhco/baigiangdoc1_phamthikimuyen/00page_01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d19
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét