• Sách ngoại văn
  • Ký hiệu PL/XG: 428.4 E 27
    Nhan đề: Effective reading : Vol.1: Elementary / Chris Gough

DDC 428.4
Tác giả CN Gough, Chris
Nhan đề Effective reading : Vol.1: Elementary / Chris Gough
Thông tin xuất bản UK : Macmillan, 2009
Mô tả vật lý 128 p. ; 25 cm
Tùng thư Series editor Scott Miles
Thuật ngữ chủ đề English -Reading skill
Thuật ngữ chủ đề Anh ngữ-Kỹ năng đọc
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(1): 1000029001
000 00000nam#a2200000u##4500
001114339
00212
0040E772AEB-BAB6-40F6-AFB4-9DF3D9AE57D0
005201911211535
008191121s2009 xxk eng
0091 0
020|a9780230029149 (pbk)
039|a20191121153531|bvanpth|c20191121153205|dvanpth|y20190919085251|zoanhntk
082 |a428.4|bE 27
100 |aGough, Chris
245 |aEffective reading : |bVol.1: Elementary / |cChris Gough
260 |aUK : |bMacmillan, |c2009
300 |a128 p. ; |c25 cm
490 |aSeries editor Scott Miles
650 |aEnglish |xReading skill
650 |aAnh ngữ|xKỹ năng đọc
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000029001
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/anhbia/effectivereading_1_chrisgoughthumbimage.jpg
890|a1|c1|b1
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 1000029001 Kho đọc Sinh viên 428.4 E 27 Sách ngoại văn 1
Nhận xét