• Sách ngoại văn
  • Ký hiệu PL/XG: 519.57 M 82 D
    Nhan đề: Design and analysis of experiments / Douglas C. Montgomery

DDC 519.57
Tác giả CN Montgomery, Douglas C.
Nhan đề Design and analysis of experiments / Douglas C. Montgomery
Lần xuất bản 10th.
Thông tin xuất bản Hoboken, NJ : Wiley, 2020
Mô tả vật lý 550 p. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Experimental design-Statistical methods
Môn học Thiết kế và phân tích thí nghiệm
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(1): 1000030518
000 00000nam#a2200000ui#4500
001190145
00212
004B3E447B5-BEA9-459D-9238-28825F3B3FCD
005202401310944
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9781119722106
039|a20240131094458|bvanpth|y20231129091844|zoanhntk
082 |a519.57|bM 82 D
100 |aMontgomery, Douglas C.
245 |aDesign and analysis of experiments / |cDouglas C. Montgomery
250 |a10th.
260 |aHoboken, NJ : |bWiley, |c2020
300 |a550 p. ; |c27 cm
650 |aExperimental design|xStatistical methods
690|aThiết kế và phân tích thí nghiệm
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000030518
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/designandanalysic_montgomerythumbimage.jpg
890|a1
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 1000030518 Kho đọc Sinh viên 519.57 M 82 D Sách ngoại văn 1
Nhận xét