• GT,Bài giảng ĐHNT
  • Ký hiệu PL/XG: 621.8
    Nhan đề: Bài giảng thực hành dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo / Nguyễn Minh Quân

DDC 621.8
Tác giả CN Nguyễn Minh Quân
Nhan đề Bài giảng thực hành dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo / Nguyễn Minh Quân
Thông tin xuất bản Đại học Nha Trang, 2023
Mô tả vật lý 45tr : Hình ảnh ; 24cm
Thuật ngữ chủ đề Dung sai lắp ghép-Giáo trình
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật đo lường-Giáo trình
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001188850
00214
0047969ED1D-11B0-448F-8E35-1AB0758909B4
005202310300844
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20231030084433|bhungbt|y20231030084404|zhungbt
082 |a621.8
100 |aNguyễn Minh Quân
245 |aBài giảng thực hành dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo / |cNguyễn Minh Quân
260 |aĐại học Nha Trang, |c2023
300 |a45tr : |bHình ảnh ; |c24cm
650 |aDung sai lắp ghép|xGiáo trình
650 |aKỹ thuật đo lường|xGiáo trình
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/bg_dungsailapghepvaktđ_nguyenminhquan/0bg_dungsailapghepvaktđ_nguyenminhquan_01thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét