Sách tiếng Việt
547 Đ 108 C
Đại cương hóa hữu cơ /
DDC 547
Tác giả CN Đào Hùng Cường
Nhan đề Đại cương hóa hữu cơ / Đào Hùng Cường
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2009
Mô tả vật lý 203 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Hóa học hữu cơ
Môn học Hóa Hữu cơ
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000023949-51
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000032450-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127292
00211
004F1C94F43-C909-4CB0-9110-96EF0DDF2FE4
005201309270828
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20130927082744|bluuyen|c20130802150918|dvanpth|y20130627141419|zhienlt
082 |a547|bĐ 108 C
100 |aĐào Hùng Cường
245 |aĐại cương hóa hữu cơ / |cĐào Hùng Cường
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2009
300 |a203 tr. ; |c27 cm
650 |aHóa học hữu cơ
690|aHóa Hữu cơ
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000023949-51
852|bKho mượn|j(7): 3000032450-6
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/540_hoahoc_khoahoclienhe/daicuonghoahuuco_daohungcuong/00page_001thumbimage.jpg
890|a10|b21|c1|d27
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000032456 Kho mượn 547 Đ 108 C Sách Tiếng Việt 10
2 3000032455 Kho mượn 547 Đ 108 C Sách Tiếng Việt 9
3 3000032454 Kho mượn 547 Đ 108 C Sách Tiếng Việt 8
4 3000032453 Kho mượn 547 Đ 108 C Sách Tiếng Việt 7
5 3000032452 Kho mượn 547 Đ 108 C Sách Tiếng Việt 6
6 3000032451 Kho mượn 547 Đ 108 C Sách Tiếng Việt 5
7 3000032450 Kho mượn 547 Đ 108 C Sách Tiếng Việt 4
8 1000023951 Kho đọc Sinh viên 547 Đ 108 C Sách Tiếng Việt 3
9 1000023950 Kho đọc Sinh viên 547 Đ 108 C Sách Tiếng Việt 2
10 1000023949 Kho đọc Sinh viên 547 Đ 108 C Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét