Khóa luận
658.562 Ng 450 Th
Đánh giá chất lượng sản phẩm tôm đông lạnh tại Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods - F17 /
DDC 658.562
Tác giả CN Ngô Thị Phương Thảo
Nhan đề Đánh giá chất lượng sản phẩm tôm đông lạnh tại Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods - F17 / Ngô Thị Phương Thảo; Phạm Thị Thanh Bình: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2012
Mô tả vật lý 128 tr. ; 27cm +
Tùng thư Khoa Kinh tế. Ngành Quản trị kinh doanh. Khóa 50
Thuật ngữ chủ đề Sản phẩm - chất lượng
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Thanh Bình: GVHD
Địa chỉ Kho luận văn(1): 7000001958
000 00000nam#a2200000ui#4500
00015
0017278
00215
004BF210549-8853-4D5F-8645-EE45B7417597
005201501300913
008081223s 201 vm| vie
0091 0
039|a20150130091312|boanhntk|c20121026|dvanpth|y20050919|zhoannq
082 |a658.562|bNg 450 Th
100 |aNgô Thị Phương Thảo
245 |aĐánh giá chất lượng sản phẩm tôm đông lạnh tại Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods - F17 / |cNgô Thị Phương Thảo; Phạm Thị Thanh Bình: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c 2012
300 |a128 tr. ; |c27cm +|ephụ lục
490 |aKhoa Kinh tế. Ngành Quản trị kinh doanh. Khóa 50
650 |aSản phẩm - chất lượng
700 |aPhạm Thị Thanh Bình: GVHD
852|bKho luận văn|j(1): 7000001958
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/doan/khoaluan/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/ngo thi phuong thao/z bia ngo thi phuong thao_01thumbimage.jpg
890|a1|b6|c1|d44
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000001958 Kho luận văn 658.562 Ng 450 Th Khóa luận (sinh viên) 1
  1 of 1 
Nhận xét