GT,Bài giảng ĐHNT
658
Bài giảng Đảm bảo Chất lượng /
DDC 658
Tác giả CN Nguyễn Minh Quân
Nhan đề Bài giảng Đảm bảo Chất lượng / Nguyễn Minh Quân
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2021
Mô tả vật lý 188 tr. : hình ảnh
Thuật ngữ chủ đề Sản phẩm - Chất lượng
Môn học Đảm bảo chất lượng
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001156827
00214
00474230650-131D-41F0-AD46-155F83972D12
005202107311520
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210731152018|zthanhnhan
082 |a658
100 |a Nguyễn Minh Quân
245 |aBài giảng Đảm bảo Chất lượng / |c Nguyễn Minh Quân
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2021
300 |a188 tr. : |bhình ảnh
650 |aSản phẩm - Chất lượng
690 |aĐảm bảo chất lượng
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/dambaochatluong_ngminhquan/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét