• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 895.922 Tr 121 Đ
    Nhan đề: Bài ca khởi nghĩa. Chân dung một quản đốc : Thơ và tiểu thuyết / Trần Bạch Đằng

DDC 895.922
Tác giả CN Trần Bạch Đằng
Nhan đề Bài ca khởi nghĩa. Chân dung một quản đốc : Thơ và tiểu thuyết / Trần Bạch Đằng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hội Nhà Văn, 2015
Mô tả vật lý 503 tr. ; 21 cm
Tùng thư Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Văn học Việt Nam-Tiểu thuyết
Thuật ngữ chủ đề Văn học Việt Nam-Thơ
Địa chỉ Kho mượn(1): 3000038055
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153502
00211
0043446D83C-7F94-43C7-A16E-15EAC25E4CD3
005201607201054
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20160720105434|bvanpth|c20160712165500|dvanpth|y20160712163509|zvanpth
082 |a895.922|bTr 121 Đ
100 |aTrần Bạch Đằng
245 |aBài ca khởi nghĩa. Chân dung một quản đốc : |bThơ và tiểu thuyết / |cTrần Bạch Đằng
260 |aHà Nội : |bHội Nhà Văn, |c2015
300 |a503 tr. ; |c21 cm
490 |aTác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước
500|aSách biếu
650 |aVăn học Việt Nam|xTiểu thuyết
650 |aVăn học Việt Nam|xThơ
852|bKho mượn|j(1): 3000038055
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/baicakhoinghia_tranbachdangThumbImage.jpg
890|a1
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 3000038055 Kho mượn 895.922 Tr 121 Đ Sách Tiếng Việt 1
Nhận xét