• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 959.7021092
    Nhan đề: Lịch sử Việt Nam bằng tranh : Cờ lau Vạn Thắng Vương Tập 12 / Trần Bạch Đằng, Lê Văn Năm

DDC 959.7021092
Tác giả CN Trần Bạch Đằng
Nhan đề Lịch sử Việt Nam bằng tranh : Cờ lau Vạn Thắng Vương Tập 12 / Trần Bạch Đằng, Lê Văn Năm
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : NXB Trẻ, 2012
Mô tả vật lý 108 tr.
Thuật ngữ chủ đề \Lịch sử Việt Nam
Tác giả(bs) CN Lê Văn Năm
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001196257
00211
004DC32753A-46C7-40D8-8E69-9DCC874895FA
005202401181535
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20240118153502|bngavt|y20240118153411|zngavt
082 |a959.7021092
100 |aTrần Bạch Đằng
245 |aLịch sử Việt Nam bằng tranh : |bCờ lau Vạn Thắng Vương Tập 12 / |cTrần Bạch Đằng, Lê Văn Năm
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNXB Trẻ, |c2012
300 |a108 tr.
650 |a\Lịch sử Việt Nam
700 |aLê Văn Năm
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/900_dialy_lichsu/950_lichsuchaua_viendong/lichsuvietnambangtranhtap12_tranbachdang/0page_001thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét