• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 959.7013
    Nhan đề: Lịch sử Việt Nam bằng tranh : Tập 10 / Họ Khúc dựng nền tự chủ, Trần Bạch Đằng, Nguyễn Khắc Thuần

DDC 959.7013
Tác giả CN Trần Bạch Đằng
Nhan đề Lịch sử Việt Nam bằng tranh : Họ Khúc dựng nền tự chủ, Trần Bạch Đằng, Nguyễn Khắc ThuầnTập 10 /
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : NXB Trẻ, 2012
Mô tả vật lý 97 tr.
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử Việt Nam
Tác giả(bs) CN Nguyễn Khắc Thuần
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001196238
00211
004B4DE2354-6924-4491-86B9-11084F206156
005202401181506
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20240118150623|zngavt
082 |a959.7013
100 |aTrần Bạch Đằng
245 |aLịch sử Việt Nam bằng tranh : |bHọ Khúc dựng nền tự chủ, |pTập 10 / |cTrần Bạch Đằng, Nguyễn Khắc Thuần
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNXB Trẻ, |c2012
300 |a97 tr.
650 |aLịch sử Việt Nam
700 |aNguyễn Khắc Thuần
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/900_dialy_lichsu/950_lichsuchaua_viendong/lichsuvietnambangtranhtap10_tranbachdang/0page_01thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét