• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 959.7013
    Nhan đề: Lịch sử Việt Nam bằng tranh : Hai Bà Trưng Tập 6 / Trần Bạch Đằng, Phan An.

DDC 959.7013
Tác giả CN Trần Bạch Đằng
Nhan đề Lịch sử Việt Nam bằng tranh : Hai Bà Trưng Tập 6 / Trần Bạch Đằng, Phan An.
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : NXB Trẻ, 2012
Mô tả vật lý 98 tr.
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử - Việt Nam
Tác giả(bs) CN Phan An
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001196204
00211
004653F51A9-595F-49BA-BF56-6C6698567D6A
005202401181423
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20240118142234|bngavt|c20240118142038|dngavt|y20240118141958|zngavt
082 |a959.7013
100 |aTrần Bạch Đằng
245 |aLịch sử Việt Nam bằng tranh : |bHai Bà Trưng Tập 6 / Trần Bạch Đằng, Phan An.
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNXB Trẻ, |c2012
300 |a98 tr.
650 |aLịch sử - Việt Nam
700 |aPhan An
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/900_dialy_lichsu/950_lichsuchaua_viendong/lichsuvietnambangtranhtap6_tranbachdang/0page_01thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét