• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 959.7012
    Nhan đề: Lịch sử Việt Nam bằng tranh : Huyền sử đời Hùng Tập 2 / Trần Bạch Đằng, Tôn Nữ Quỳnh Trân

DDC 959.7012
Tác giả CN Trần Bạch Đằng
Nhan đề Lịch sử Việt Nam bằng tranh : Huyền sử đời Hùng Tập 2 / Trần Bạch Đằng, Tôn Nữ Quỳnh Trân
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : NXB Trẻ, 2013
Mô tả vật lý 81 tr.
Thuật ngữ chủ đề Triều đại Hồng Bàng,
Tác giả(bs) CN Tôn Nữ Quỳnh Trân
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001196180
00211
0049D0E2064-9D17-4EB0-A601-22FE0CC88523
005202401181029
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20240118102904|bngavt|y20240118102839|zngavt
082 |a959.7012
100 |aTrần Bạch Đằng
245 |aLịch sử Việt Nam bằng tranh : |bHuyền sử đời Hùng Tập 2 / |cTrần Bạch Đằng, Tôn Nữ Quỳnh Trân
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNXB Trẻ, |c2013
300 |a81 tr.
650 |aTriều đại Hồng Bàng,
700 |aTôn Nữ Quỳnh Trân
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/900_dialy_lichsu/950_lichsuchaua_viendong/lichsuvietnambangtranhtap2_tranbachdang/0page_01thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét