GT,Bài giảng ĐHNT
621.8
Bài giảng Dung sai - kỹ thuật đo /
DDC 621.8
Tác giả CN Nguyễn Hữu Thật
Nhan đề Bài giảng Dung sai - kỹ thuật đo / Nguyễn Hữu Thật
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 156 tr
Tùng thư(bỏ) Giáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật đo
Thuật ngữ chủ đề Dung sai
Môn học Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00193230
00214
0047C7AD4BE-ED0D-4953-A662-4B00D59AC98C
005201911020909
008081223s2018 vm| vi|
0091 0
039|a20191102090918|bvanpth|y20180926094533|zthanhnhan
082 |a621.8
100 |aNguyễn Hữu Thật
245 |aBài giảng Dung sai - kỹ thuật đo / |cNguyễn Hữu Thật
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a156 tr
440 |aGiáo trình bài giảng trường Đại học Nha Trang
650 |aKỹ thuật đo
650 |aDung sai
690|aDung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/bgdungsai_ktdo_nguyenhuuthat/0bgdungsai_ktdo_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét