GT,Bài giảng ĐHNT
621.9
Bài giảng Đồ gá /
DDC 621.9
Tác giả CN Nguyễn Văn Tường
Nhan đề Bài giảng Đồ gá / Nguyễn Văn Tường
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2012
Mô tả vật lý 54 tr
Thuật ngữ chủ đề Đồ gá (Cơ khí)
Môn học Đồ gá
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0017454
00214
0044E6C41CB-8E48-4814-B489-2BDE3D32589C
005201212061007
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20121206100721|bluuyen
082 |a621.9
100 |aNguyễn Văn Tường
245 |aBài giảng Đồ gá / |c Nguyễn Văn Tường
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2012
300 |a54 tr
650 |aĐồ gá (Cơ khí)
690 |aĐồ gá
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/do ga 2012_nguyenvantuong/a.biathumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d24

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét