GT,Bài giảng ĐHNT
621.8
Bài giảng chế tạo máy 1 /
DDC 621.8
Tác giả CN Nguyễn Văn Tường
Nhan đề Bài giảng chế tạo máy 1 / Nguyễn Văn Tường, Đặng Xuân Phương
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại Học Nha Trang, 2013
Mô tả vật lý 123tr ; 24cm
Tùng thư Giáo trình, bài giảng ĐH Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Chế tạo máy
Môn học Công nghệ chế tạo máy
Tác giả(bs) CN Đặng Xuân Phương
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129477
00214
004881C8DC4-FFE1-4CD7-AFAA-DA16554B710F
005201312310818
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20131231082025|bluuyen|c20131231082007|dluuyen|y20131213142243|zhungbt
082 |a621.8
100 |aNguyễn Văn Tường
245 |aBài giảng chế tạo máy 1 / |cNguyễn Văn Tường, Đặng Xuân Phương
260 |aNha Trang : |bĐại Học Nha Trang, |c2013
300 |a123tr ; |c24cm
490 |aGiáo trình, bài giảng ĐH Nha Trang
650 |aChế tạo máy
690 |aCông nghệ chế tạo máy
700 |aĐặng Xuân Phương
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/baigiangchetaomay_nguyenvantuong/0untitled001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d54

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét