GT,Bài giảng ĐHNT
621.8
Bài giảng chuyên đề công nghệ chế tạo máy 2 /
DDC 621.8
Tác giả CN Nguyễn Văn Tường
Nhan đề Bài giảng chuyên đề công nghệ chế tạo máy 2 / Nguyễn Văn Tường
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2013, 2014
Mô tả vật lý 40 tr.;
Mô tả vật lý 46 tr. (Bản cập nhật năm 2014)
Thuật ngữ chủ đề Chế tạo máy-Công nghệ
Môn học Thực tập Chuyên ngành chế tạo máy
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128341
00214
004BDF3720E-68CC-4100-8A42-6B3E91EE953E
005201410131507
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20141013150746|bluuyen|c20131003145434|dluuyen|y20131003140948|zluuyen
082 |a621.8
100 |aNguyễn Văn Tường
245 |aBài giảng chuyên đề công nghệ chế tạo máy 2 / |cNguyễn Văn Tường
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2013, 2014
300 |a40 tr.;
300|a46 tr. (Bản cập nhật năm 2014)
650 |aChế tạo máy|xCông nghệ
690 |aThực tập Chuyên ngành chế tạo máy
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/baigiangchuyendechetaomay2_nguyenvantuong/00page_01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c2|d39

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét