GT,Bài giảng ĐHNT
621.374
Bài giảng Kỹ Thuật đo /
DDC 621.374
Tác giả CN Nguyễn Văn Tường
Nhan đề Bài giảng Kỹ Thuật đo / Nguyễn Văn Tường
Thông tin xuất bản Trường Đại học Nha Trang, 2011
Mô tả vật lý 85 tr.
Tùng thư(bỏ) Giáo trình, bài giảng trường Đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Đo lường điện
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000ndm#a2200000ui#4500
0012567
00214
004F04B125B-2C02-44FD-9FE9-52F71A144834
005201112021106
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a02-Dec-2011 04:06:05|bretbatler|c16-Aug-2011 01:54:42|dadmin|y201104271543|zngavt
082 |a621.374
100 |aNguyễn Văn Tường
245 |aBài giảng Kỹ Thuật đo / |cNguyễn Văn Tường
260 |bTrường Đại học Nha Trang, |c2011
300 |a85 tr.
440|aGiáo trình, bài giảng trường Đại học Nha Trang
650 |aĐo lường điện
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/621_vatlyungdung/ky thuat do_ nguyen van tuong_01smallthumb.jpg
890|a0|b0|c1|d9

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét