GT,Bài giảng ĐHNT
670 Th 308
Thiết kế đảm bảo gia công và lắp ráp /
DDC 670
Nhan đề Thiết kế đảm bảo gia công và lắp ráp / Nguyễn Văn Tường (chủ biên) và các tác giả khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2019
Mô tả vật lý 186 tr. ; 24 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Sản phẩm công nghiệp-Thiết kế
Môn học Thiết kế đảm bảo chế tạo
Tác giả(bs) CN Nguyễn Minh Quân
Tác giả(bs) CN Lê Nguyễn Anh Vũ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Tường
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hữu Thật
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(10): 1000029141-50
Địa chỉ NTUKho mượn(4): 3000038956-9
000 00000nam a2200000 4500
001150237
00214
004C32469D1-F4E9-4F42-BF4E-A181750E74B3
005202105201002
008130110s2019 vm| vie
0091 0
039|a20210520100241|bvanpth|c20210520095408|dvanpth|y20210519094324|zoanhntk
082 |a670|bTh 308
245 |aThiết kế đảm bảo gia công và lắp ráp / |cNguyễn Văn Tường (chủ biên) và các tác giả khác
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2019
300 |a186 tr. ; |c24 cm
500|aSách biếu
650 |aSản phẩm công nghiệp|xThiết kế
690|aThiết kế đảm bảo chế tạo
700|aNguyễn Minh Quân
700|aLê Nguyễn Anh Vũ
700|aNguyễn Văn Tường
700|aNguyễn Hữu Thật
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(10): 1000029141-50
852|aNTU|bKho mượn|j(4): 3000038956-9
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/anhbia/thietkedambaogiacong_nguyenvantuongthumbimage.jpg
890|a14|b26
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038959 Kho mượn 670 Th 308 Sách Tiếng Việt 14
2 3000038958 Kho mượn 670 Th 308 Sách Tiếng Việt 13
3 3000038957 Kho mượn 670 Th 308 Sách Tiếng Việt 12
4 3000038956 Kho mượn 670 Th 308 Sách Tiếng Việt 11
5 1000029150 Kho đọc Sinh viên 670 Th 308 Sách Tiếng Việt 10 Hạn trả:11-11-2023
6 1000029149 Kho đọc Sinh viên 670 Th 308 Sách Tiếng Việt 9
7 1000029148 Kho đọc Sinh viên 670 Th 308 Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:20-09-2023
8 1000029147 Kho đọc Sinh viên 670 Th 308 Sách Tiếng Việt 7
9 1000029146 Kho đọc Sinh viên 670 Th 308 Sách Tiếng Việt 6
10 1000029145 Kho đọc Sinh viên 670 Th 308 Sách Tiếng Việt 5
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét
em cần mượn tài liệu số sách này ạ
avata
60136318 - 23/09/2021