Sách tiếng Việt
382 Tr 561 S
Giáo trình Thương mại quốc tế (Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế) :
DDC 382
Tác giả CN Trương Tiến Sĩ
Nhan đề Giáo trình Thương mại quốc tế (Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế) : Lý thuyết, bài tập và bài giải / Trương Tiến Sĩ (chủ biên), Đinh Thị Liên, Nguyễn Xuân Đạo
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài Chính, 2014
Mô tả vật lý 490 tr. ; 24 cm
Phụ chú Đầu bìa sách ghi: Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh. Ngoài bìa sách ghi: Giáo trình Thương mại Quốc tế. Lý thuyết & Bài tập có lời giải. Lý thuyết & Chính sách hội nhập Kinh tế Quốc tế
Thuật ngữ chủ đề Thương mại quốc tế
Thuật ngữ chủ đề Chính sách thương mại
Môn học Thương mại quốc tế
Môn học Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế
Tác giả(bs) CN Đinh Thị Liên
Tác giả(bs) CN Nguyễn Xuân Đạo
Địa chỉ Kho mượn(5): 3000037015-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131990
00211
0046CB9964D-58F5-4B13-AA5E-2C790A25069D
005201709121043
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20170912104354|boanhntk|c20141226154900|dvanpth|y20140623135956|zhientrang
082 |a382|bTr 561 S
100 |aTrương Tiến Sĩ
245 |aGiáo trình Thương mại quốc tế (Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế) : |bLý thuyết, bài tập và bài giải / |cTrương Tiến Sĩ (chủ biên), Đinh Thị Liên, Nguyễn Xuân Đạo
250|aTái bản lần thứ 2 có sửa chữa bổ sung
260 |aHà Nội : |bTài Chính, |c2014
300 |a490 tr. ; |c24 cm
500|aĐầu bìa sách ghi: Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh. Ngoài bìa sách ghi: Giáo trình Thương mại Quốc tế. Lý thuyết & Bài tập có lời giải. Lý thuyết & Chính sách hội nhập Kinh tế Quốc tế
650 |aThương mại quốc tế
650 |aChính sách thương mại
690 |aThương mại quốc tế
690|aLý thuyết và chính sách thương mại quốc tế
700|aĐinh Thị Liên
700|aNguyễn Xuân Đạo
852|bKho mượn|j(5): 3000037015-9
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/giaotrinhthuongmaiquocte_truongtiensi/0giaotrinhthuongmaiquocte_truongtiensithumbimage.jpg
890|a5|b36|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000037019 Kho mượn 382 Tr 561 S Sách Tiếng Việt 5
2 3000037018 Kho mượn 382 Tr 561 S Sách Tiếng Việt 4
3 3000037017 Kho mượn 382 Tr 561 S Sách Tiếng Việt 3
4 3000037016 Kho mượn 382 Tr 561 S Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:20-10-2023
5 3000037015 Kho mượn 382 Tr 561 S Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét