• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 959.7022092
    Nhan đề: Lịch sử Việt Nam bằng tranh : Vua Lê Đại Hành Tập 13 / Trần Bạch Đằng, Lê Văn Năm

DDC 959.7022092
Tác giả CN Trần Bạch Đằng
Nhan đề Lịch sử Việt Nam bằng tranh : Vua Lê Đại Hành Tập 13 / Trần Bạch Đằng, Lê Văn Năm
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : NXB Trẻ, 2012
Mô tả vật lý 108 tr.
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử Việt Nam
Tác giả(bs) CN Lê Văn Năm
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001196262
00211
0044D60382D-1961-4179-B367-A2C425DFC3A9
005202401181543
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20240118154244|zngavt
082 |a959.7022092
100 |aTrần Bạch Đằng
245 |aLịch sử Việt Nam bằng tranh : |bVua Lê Đại Hành Tập 13 / |cTrần Bạch Đằng, Lê Văn Năm
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNXB Trẻ, |c2012
300 |a108 tr.
650 |aLịch sử Việt Nam
700 |aLê Văn Năm
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/900_dialy_lichsu/950_lichsuchaua_viendong/lichsuvietnambangtranhtap13_tranbachdang/0page_001thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét