Sách tiếng Việt
671 Ph 104 T
Các phương pháp gia công đặc biệt /
DDC 671
Tác giả CN Phạm Ngọc Tuấn
Nhan đề Các phương pháp gia công đặc biệt / Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Tường
Thông tin xuất bản Tp HCM : ĐHQG Tp.HCM, 2007
Mô tả vật lý 384 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Gia công kim loại
Môn học Các phương pháp gia công tiên tiến
Môn học Các phương pháp gia công tiên tiến
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Tường
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000024932-4
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000034769-75
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127821
00211
004A5EA65D0-8EAC-4450-8C1A-7C5BB378C8B0
005201709121451
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20170912145158|bnguyenloi|c20160809164544|dvanpth|y20130827081256|zthanhnhan
082 |a671|bPh 104 T
100 |aPhạm Ngọc Tuấn
245 |aCác phương pháp gia công đặc biệt / |cPhạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Tường
260 |aTp HCM : |bĐHQG Tp.HCM, |c2007
300 |a384 tr. ; |c27 cm
650 |aGia công kim loại
690 |aCác phương pháp gia công tiên tiến
690|aCác phương pháp gia công tiên tiến
700 |aNguyễn Văn Tường
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000024932-4
852|bKho mượn|j(7): 3000034769-75
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/anhbia/cacphuongphapgiacongdacbiet_phamngoctuan/0cacphuongphapgiacongdacbiet_phamngoctuanthumbimage.jpg
890|a10|b17|c1|d33
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000034775 Kho mượn 671 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 10
2 3000034774 Kho mượn 671 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 9
3 3000034773 Kho mượn 671 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 8
4 3000034772 Kho mượn 671 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 7
5 3000034771 Kho mượn 671 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 6
6 3000034770 Kho mượn 671 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 5
7 3000034769 Kho mượn 671 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 4
8 1000024934 Kho đọc Sinh viên 671 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 3
9 1000024933 Kho đọc Sinh viên 671 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 2
10 1000024932 Kho đọc Sinh viên 671 Ph 104 T Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét