Sách tiếng Việt
547 H 401
Hóa học hữu cơ 3 /
DDC 547
Nhan đề Hóa học hữu cơ 3 / Đỗ Đình Rãng, Đặng Đình Bạch, Lê Thị Anh Đào và những người khác
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2007
Mô tả vật lý 392 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Hóa học hữu cơ
Môn học Hóa hữu cơ
Tác giả(bs) CN Đặng Đình Bạch
Tác giả(bs) CN Đỗ Đình Rãng
Tác giả(bs) CN Lê Thị Anh Đào
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000017230-2
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000012926-32
000 00000nam a2200000 4500
00120690
00211
0045575B2DF-C669-4DBE-AE2F-385CCB64B48E
005201709141406
008130110s2007 vm| vie
0091 0
039|a20170914140634|boanhntk|c20161115143742|doanhntk|y20071213|zOANHNTK
082 |a547|bH 401
245 |aHóa học hữu cơ 3 / |cĐỗ Đình Rãng, Đặng Đình Bạch, Lê Thị Anh Đào và những người khác
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2007
300 |a392 tr. ; |c27 cm
650 |aHóa học hữu cơ
690|aHóa hữu cơ
700 |aĐặng Đình Bạch
700 |aĐỗ Đình Rãng
700 |aLê Thị Anh Đào
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000017230-2
852|bKho mượn|j(7): 3000012926-32
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/540_hoahoc_khoahoclienhe/hoahochuuco_t3_dodinhrang/0page_001thumbimage.jpg
890|a10|b317|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000012932 Kho mượn 547 H 401 Sách Tiếng Việt 10
2 3000012931 Kho mượn 547 H 401 Sách Tiếng Việt 9
3 3000012930 Kho mượn 547 H 401 Sách Tiếng Việt 8
4 3000012929 Kho mượn 547 H 401 Sách Tiếng Việt 7
5 3000012928 Kho mượn 547 H 401 Sách Tiếng Việt 6
6 3000012927 Kho mượn 547 H 401 Sách Tiếng Việt 5
7 3000012926 Kho mượn 547 H 401 Sách Tiếng Việt 4
8 1000017232 Kho đọc Sinh viên 547 H 401 Sách Tiếng Việt 3
9 1000017231 Kho đọc Sinh viên 547 H 401 Sách Tiếng Việt 2
10 1000017230 Kho đọc Sinh viên 547 H 401 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét