Sách tiếng Việt
547 Đ 450 R
Hóa học hữu cơ 2 /
DDC 547
Tác giả CN Đỗ Đình Rãng
Nhan đề Hóa học hữu cơ 2 / Đỗ Đình Rãng, Đặng Đình Bạch, Nguyễn Thị Thanh Phong
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2007
Mô tả vật lý 346 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Hóa học hữu cơ
Môn học Hóa hữu cơ
Tác giả(bs) CN Đặng Đình Bạch
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thanh Phong
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000017227-9
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000012919-25
000 00000nam a2200000 4500
00120662
00211
0041F8A4F3C-BB64-4F5D-BFBA-615FD6A86AAE
005201709141405
008130110s2007 vm| vie
0091 0
039|a20170914140600|boanhntk|c20161117103500|doanhntk|y20071210|zoanhntk
082 |a547|bĐ 450 R
100 |aĐỗ Đình Rãng
245 |aHóa học hữu cơ 2 / |cĐỗ Đình Rãng, Đặng Đình Bạch, Nguyễn Thị Thanh Phong
250 |aTái bản lần thứ 3
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2007
300 |a346 tr. ; |c27 cm
650 |aHóa học hữu cơ
690|aHóa hữu cơ
700 |aĐặng Đình Bạch
700 |aNguyễn Thị Thanh Phong
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000017227-9
852|bKho mượn|j(7): 3000012919-25
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/540_hoahoc_khoahoclienhe/hoahochuuco_t2_dodinhrang/0page_001thumbimage.jpg
890|a10|b292|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000012925 Kho mượn 547 Đ 450 R Sách Tiếng Việt 10
2 3000012924 Kho mượn 547 Đ 450 R Sách Tiếng Việt 9
3 3000012923 Kho mượn 547 Đ 450 R Sách Tiếng Việt 8
4 3000012922 Kho mượn 547 Đ 450 R Sách Tiếng Việt 7
5 3000012921 Kho mượn 547 Đ 450 R Sách Tiếng Việt 6
6 3000012920 Kho mượn 547 Đ 450 R Sách Tiếng Việt 5
7 3000012919 Kho mượn 547 Đ 450 R Sách Tiếng Việt 4
8 1000017229 Kho đọc Sinh viên 547 Đ 450 R Sách Tiếng Việt 3
9 1000017228 Kho đọc Sinh viên 547 Đ 450 R Sách Tiếng Việt 2
10 1000017227 Kho đọc Sinh viên 547 Đ 450 R Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét