Bài báo tạp chí
Ảnh hưởng của một số chế độ sấy bức xạ hồng ngoại kết hợp với sấy lạnh đến chất lượng mực ống khô lột da /
Tác giả CN Trần Đại Tiến
Nhan đề Ảnh hưởng của một số chế độ sấy bức xạ hồng ngoại kết hợp với sấy lạnh đến chất lượng mực ống khô lột da / Trần Đại Tiến
Mô tả vật lý Từ tr.71-76
Từ khóa tự do Mực ống khô
Từ khóa tự do Sấy bức xạ hồng ngoại
Từ khóa tự do Sấy lạnh
Nguồn trích Tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản - Số: 2 Năm: 2006
000 00000nab#a2200000ui#4500
00174964
00221
0045AB4A365-AA64-47FE-B182-608D423E8F37
005201801191416
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20180119141740|zoanhntk
100 |aTrần Đại Tiến
245 |aẢnh hưởng của một số chế độ sấy bức xạ hồng ngoại kết hợp với sấy lạnh đến chất lượng mực ống khô lột da / |cTrần Đại Tiến
300 |aTừ tr.71-76
653 |aMực ống khô
653 |aSấy bức xạ hồng ngoại
653 |aSấy lạnh
773 |tTạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản |d2006|i2
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét