Bài báo tạp chí
Ảnh hưởng của chế độ sấy đối lưu kết hợp với bơm nhiệt đến năng lượng tiêu hao và chất lượng mực khô /
Tác giả CN Trần Đại Tiến
Nhan đề Ảnh hưởng của chế độ sấy đối lưu kết hợp với bơm nhiệt đến năng lượng tiêu hao và chất lượng mực khô / Trần Đại Tiến, Lê Như Chính
Mô tả vật lý Từ tr.54-58
Từ khóa tự do Bơm nhiệt
Từ khóa tự do Đối lưu
Từ khóa tự do Thiết bị sấy
Tác giả(bs) CN Lê Như Chính
Nguồn trích Tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản - Số: 3 Năm: 2015
000 00000nab#a2200000ui#4500
00171950
00221
004A13919F2-7D8E-4775-BCD6-83DD245BE237
005201711270925
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20171127092525|zoanhntk
100 |aTrần Đại Tiến
245 |aẢnh hưởng của chế độ sấy đối lưu kết hợp với bơm nhiệt đến năng lượng tiêu hao và chất lượng mực khô / |cTrần Đại Tiến, Lê Như Chính
300 |aTừ tr.54-58
653 |aBơm nhiệt
653 |aĐối lưu
653 |aThiết bị sấy
700 |aLê Như Chính
773 |tTạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản |d2015|i3
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét