GT,Bài giảng ĐHNT
696
Bài giảng cấp thoát nước, khí đốt sinh hoạt /
DDC 696
Tác giả CN Trần Đại Tiến
Nhan đề Bài giảng cấp thoát nước, khí đốt sinh hoạt / Trần Đại Tiến
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2013, cập nhật 2020
Mô tả vật lý 77 tr
Mô tả vật lý 106 tr. ( Cập nhật 2020)
Thuật ngữ chủ đề Khí đốt
Thuật ngữ chủ đề Cấp thoát nước
Môn học Cấp thoát nước, khí đốt sinh hoạt
Môn học Cấp thoát nước
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125700
00214
00460291798-E359-4495-98BA-0AA60FEF48DC
005202004271540
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20200427154048|bthanhnhan|c20170310143414|doanhntk|y20130403160409|zluuyen
082 |a696
100 |aTrần Đại Tiến
245 |aBài giảng cấp thoát nước, khí đốt sinh hoạt / |cTrần Đại Tiến
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2013, cập nhật 2020
300 |a77 tr
300|a106 tr. ( Cập nhật 2020)
650 |aKhí đốt
650 |aCấp thoát nước
690 |aCấp thoát nước, khí đốt sinh hoạt
690|aCấp thoát nước
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/690_xaydung/cap thoat nuoc_khi dot_tran dai tien/00.biathumbimage.jpg
890|a0|b0|c2|d22

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét