GT,Bài giảng ĐHNT
621.5
Bài giảng Tự động hóa hệ thống lạnh /
DDC 621.5
Tác giả CN Trần Đại Tiến
Nhan đề Bài giảng Tự động hóa hệ thống lạnh / TS. Trần Đại Tiến
Thông tin xuất bản Nha Trang : Trường Đại học Nha Trang, 2011
Mô tả vật lý 106 tr.
Mô tả vật lý 106 tr + 16 tr (phần cập nhật)
Tùng thư(bỏ) Giáo trình, bài giảng Trường Đại học Nha Trang
Phụ chú Bài giảng đã được cập nhật năm 2012
Phụ chú Phần cập nhật: Hệ thống điều khiển riêng biệt
Thuật ngữ chủ đề Hệ thống lạnh - Tự động hóa
Môn học Tự động hóa máy lạnh và điều hòa không khí
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012532
00214
0047F7ADBB3-56B2-4AA0-9FC2-73188FDC990C
005201206151029
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a15-Jun-2012 03:28:28|btrangthuvien|c13-Jun-2012 03:44:27|dtrangthuvien|y10-Oct-2011 02:48:04|zretbatler
082 |a621.5
100 |aTrần Đại Tiến
245 |aBài giảng Tự động hóa hệ thống lạnh / |cTS. Trần Đại Tiến
260 |aNha Trang : |bTrường Đại học Nha Trang, |c2011
300 |a106 tr.
300|a106 tr + 16 tr (phần cập nhật)
440 |aGiáo trình, bài giảng Trường Đại học Nha Trang
500|aBài giảng đã được cập nhật năm 2012
500|aPhần cập nhật: Hệ thống điều khiển riêng biệt
650 |aHệ thống lạnh - Tự động hóa
690 |aTự động hóa máy lạnh và điều hòa không khí
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/621_vatlyungdung/bg tu dong hoa ht lanh_tran dai tiensmallthumb.jpg
890|a0|b0|c2|d92

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét