• Sách ngoại văn
  • Ký hiệu PL/XG: 428 L 24 J
    Nhan đề: College Writing skills with readings / John Langan, Zoe L. Albright

DDC 428
Tác giả CN Langan, John
Nhan đề College Writing skills with readings / John Langan, Zoe L. Albright
Lần xuất bản 10th.
Thông tin xuất bản NY : Mc Graw Hill, 2014
Mô tả vật lý 792 p. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Anh ngữ-Kỹ năng viết
Tác giả(bs) CN Albright, Zoe L.
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(1): 1000030528
000 00000nam#a2200000ui#4500
001196905
00212
004F45FA580-4AF3-4F53-A771-108F70CC153C
005202401311114
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20240131111507|bvanpth|y20240125150936|zoanhntk
082 |a428|bL 24 J
100 |aLangan, John
245 |aCollege Writing skills with readings / |cJohn Langan, Zoe L. Albright
250 |a10th.
260 |aNY : |bMc Graw Hill, |c2014
300 |a792 p. ; |c24 cm
650 |aAnh ngữ|xKỹ năng viết
700 |aAlbright, Zoe L.
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000030528
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/collegewritingskillswithreadings_albrightthumbimage.jpg
890|a1
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 1000030528 Kho đọc Sinh viên 428 L 24 J Sách ngoại văn 1
Nhận xét