• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 421 L 150 J
    Nhan đề: Kỹ năng viết câu / John Langan; Nguyễn Sanh Phúc biên dịch

DDC 421
Tác giả CN Langan, John
Nhan đề Kỹ năng viết câu / John Langan; Nguyễn Sanh Phúc biên dịch
Nhan đề khác Sentence skills :A book for writers
Thông tin xuất bản Đồng Nai : NXB. Đồng Nai, 1996
Mô tả vật lý 463 tr. ; 20 cm
Thuật ngữ chủ đề Anh ngữ - Kỹ năng viết
Thuật ngữ chủ đề Anh ngữ - Câu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Sanh Phúc
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000002691
000 00000nam a2200000 4500
00115576
00211
004EC98CC17-82D4-46F2-95CE-6CC593A28B4B
008130110s1996 vm| vie
0091 0
039|y20040811|zthanhntk
082 |a421|bL 150 J
100 |aLangan, John
245 |aKỹ năng viết câu / |cJohn Langan; Nguyễn Sanh Phúc biên dịch
246 |aSentence skills :|bA book for writers
260 |aĐồng Nai : |bNXB. Đồng Nai, |c1996
300 |a463 tr. ; |c20 cm
546 |aSong ngữ Anh - Việt
650 |aAnh ngữ - Kỹ năng viết
650 |aAnh ngữ - Câu
700 |aNguyễn Sanh Phúc
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000002691
890|a1|b10|c0|d0
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 2000002691 Kho tham khảo (SDH cũ) 421 L 150 J Sách Tiếng Việt 1 Chờ thanh lý
Nhận xét