Sách tiếng Việt
621.51 Tr 121 K
Thiết kế lò hơi /
DDC 621.51
Tác giả CN Trần Thanh Kỳ
Nhan đề Thiết kế lò hơi / Trần Thanh Kỳ
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Trường ĐHBK Tp. HCM, 1990
Mô tả vật lý 220 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Lò Hơi
Thuật ngữ chủ đề Lò công nghiệp
Môn học Lò công nghiệp
Môn học Kỹ thuật cháy, lò hơi và đồ án
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000016399-401
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000010478-9
000 00000nam a2200000 4500
00120342
00211
0047BC34D8F-BDD6-4899-8A52-9576DA56B5BB
005201703091626
008130110s1990 vm| vie
0091 0
039|a20170309162720|boanhntk|c20160506081225|doanhntk|y20071004|zoanhntk
082 |a621.51|bTr 121 K
100 |aTrần Thanh Kỳ
245 |aThiết kế lò hơi / |cTrần Thanh Kỳ
260 |aTp.HCM : |bTrường ĐHBK Tp. HCM, |c1990
300 |a220 tr. ; |c21 cm
650 |aLò Hơi
650 |aLò công nghiệp
690|aLò công nghiệp
690|aKỹ thuật cháy, lò hơi và đồ án
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000016399-401
852|bKho mượn|j(2): 3000010478-9
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/thietkelohoi_tranthanhky/0biathumbimage.jpg
890|a5|b43|c1|d111
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000010479 Kho mượn 621.51 Tr 121 K Sách Tiếng Việt 5
2 3000010478 Kho mượn 621.51 Tr 121 K Sách Tiếng Việt 4
3 1000016401 Kho đọc Sinh viên 621.51 Tr 121 K Sách Tiếng Việt 3
4 1000016400 Kho đọc Sinh viên 621.51 Tr 121 K Sách Tiếng Việt 2
5 1000016399 Kho đọc Sinh viên 621.51 Tr 121 K Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét