Sách tiếng Việt
621.56 Tr 121 K
Máy lạnh /
DDC 621.56
Tác giả CN Trần Thanh Kỳ
Nhan đề Máy lạnh / Trần Thanh Kỳ
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Nxb.Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2004
Mô tả vật lý 625 tr. : minh họa ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Máy lạnh
Môn học Thực hành chuyên ngành nhiệt - điện lạnh
Môn học Vận hành sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí
Địa chỉ Kho mượn(3): 3000010449-51
000 00000nam a2200000 4500
00120340
00211
004DBB34194-8342-4549-A93E-B0E9BEE17C31
005201703091041
008130110s2004 vm| vie
0091 0
039|a20170309104157|boanhntk|c20131021073235|dluuyen|y20071003|zoanhntk
082 |a621.56|bTr 121 K
100 |aTrần Thanh Kỳ
245 |aMáy lạnh / |cTrần Thanh Kỳ
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bNxb.Đại học Quốc gia Tp.HCM, |c2004
300 |a625 tr. : |bminh họa ; |c24 cm
650 |aMáy lạnh
690|aThực hành chuyên ngành nhiệt - điện lạnh
690|aVận hành sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí
852|bKho mượn|j(3): 3000010449-51
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/maylanh_tranthanhky/00page_001thumbimage.jpg
890|a3|b139|c1|d28
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000010451 Kho mượn 621.56 Tr 121 K Sách Tiếng Việt 3
2 3000010450 Kho mượn 621.56 Tr 121 K Sách Tiếng Việt 2
3 3000010449 Kho mượn 621.56 Tr 121 K Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét