Sách tiếng Việt
660.6 C 455
Công nghệ Probiotic /
DDC 660.6
Nhan đề Công nghệ Probiotic / Nguyễn Văn Duy (chủ biên), Lê Đình Đức và những người khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2015
Mô tả vật lý 72 tr. : minh họa ; 24 cm
Phụ chú Giáo trình trường ĐHNT
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ sinh học
Môn học Công nghệ sinh học
Môn học Công nghệ Probiotic
Môn học Probiotic và Prebiotic (Mã HPCH: FOT515)
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Kim Cúc
Tác giả(bs) CN Lê Phương Chung
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Duy
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(2): 1000028033-4
Địa chỉ Kho mượn(1): 3000038093
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153703
00211
004372E9FDF-2CCC-4306-9047-7A43855AFDB0
005201703221411
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020|a9786046705093
039|a20170322141210|boanhntk|c20160905154555|dvanpth|y20160825154128|zvanpth
082 |a660.6|bC 455
245 |aCông nghệ Probiotic / |cNguyễn Văn Duy (chủ biên), Lê Đình Đức và những người khác
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2015
300 |a72 tr. : |bminh họa ; |c24 cm
500|aGiáo trình trường ĐHNT
650 |aCông nghệ sinh học
690 |aCông nghệ sinh học
690 |aCông nghệ Probiotic
690|aProbiotic và Prebiotic (Mã HPCH: FOT515)
700|aNguyễn Thị Kim Cúc
700|aLê Phương Chung
700|aNguyễn Văn Duy
852|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000028033-4
852|bKho mượn|j(1): 3000038093
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/congngheprobiotic_ngvanduythumbimage.jpg
890|a3|b33
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038093 Kho mượn 660.6 C 455 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:29-06-2021
2 1000028034 Kho đọc Sinh viên 660.6 C 455 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:02-07-2021
3 1000028033 Kho đọc Sinh viên 660.6 C 455 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:29-06-2021
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét