Bài báo tạp chí
Wage dynamics and promotions inside and between firms /
Tác giả CN van der Klaauw, Bas
Nhan đề Wage dynamics and promotions inside and between firms / Bas van der Klaauw, António Dias da Silva
Mô tả vật lý From p.304-339
Từ khóa tự do Competition
Từ khóa tự do Learning
Tác giả(bs) CN Dias da Silva, António
Nguồn trích Journal Of Population Economics- Số: 4 Tập: 24 Năm: 2011
000 00000nab#a2200000ui#4500
001190971
00221
00441F5E88E-8065-422B-9981-7A159DD72F33
005202312061619
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20231206161932|zluuyen
100 |avan der Klaauw, Bas
245 |aWage dynamics and promotions inside and between firms / |cBas van der Klaauw, António Dias da Silva
300 |aFrom p.304-339
653 |a Competition
653 |aLearning
700 |aDias da Silva, António
773 |tJournal Of Population Economics|d2011|v24|i4
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét