Bài báo tạp chí
Wage and (un-)employment effects of an ageing workforce /
Tác giả CN Michaelis, Jochen
Nhan đề Wage and (un-)employment effects of an ageing workforce / Jochen Michaelis, Martin Debus
Mô tả vật lý From p.285-303
Từ khóa tự do Unemployment
Từ khóa tự do Workforce ageing
Tác giả(bs) CN Debus, Martin
Nguồn trích Journal Of Population Economics- Số: 4 Tập: 24 Năm: 2011
000 00000nab#a2200000ui#4500
001190970
00221
00443407974-FE3A-4E92-9145-F553579B8EE6
005202312061618
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20231206161807|zluuyen
100 |aMichaelis, Jochen
245 |aWage and (un-)employment effects of an ageing workforce / |cJochen Michaelis, Martin Debus
300 |aFrom p.285-303
653 |aUnemployment
653 |aWorkforce ageing
700 |aDebus, Martin
773 |tJournal Of Population Economics|d2011|v24|i4
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét