Bài báo tạp chí
Altruism, labor supply and redistributive neutrality /
Tác giả CN Fernandes, Ana
Nhan đề Altruism, labor supply and redistributive neutrality / Ana Fernandes
Mô tả vật lý From p.237-263
Từ khóa tự do Endogenous labor supply
Từ khóa tự do Ricardian Equivalence
Nguồn trích Journal Of Population Economics- Số: 4 Tập: 24 Năm: 2011
000 00000nab#a2200000ui#4500
001190968
00221
004DEC240C7-A985-4B7D-9603-B65C1DFB73CA
005202312061615
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20231206161557|zluuyen
100 |aFernandes, Ana
245 |aAltruism, labor supply and redistributive neutrality / |cAna Fernandes
300 |aFrom p.237-263
653 |aEndogenous labor supply
653 |aRicardian Equivalence
773 |tJournal Of Population Economics|d2011|v24|i4
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét