Bài báo tạp chí
Equilibrium unemployment and the duration of unemployment benefits /
Tác giả CN Lalive, Rafael
Nhan đề Equilibrium unemployment and the duration of unemployment benefits / Rafael Lalive, Jan C. van Ours, Josef Zweimüller
Mô tả vật lý From p.180-204
Từ khóa tự do Benefit duration
Từ khóa tự do Unemployment flows
Tác giả(bs) CN Zweimüller, Josef
Tác giả(bs) CN van Ours, Jan C.
Nguồn trích Journal Of Population Economics- Số: 4 Tập: 24 Năm: 2011
000 00000nab#a2200000ui#4500
001190966
00221
004510D88F2-311D-454D-8110-DB7105A5C43E
005202312061553
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20231206155352|zluuyen
100 |aLalive, Rafael
245 |aEquilibrium unemployment and the duration of unemployment benefits / |cRafael Lalive, Jan C. van Ours, Josef Zweimüller
300 |aFrom p.180-204
653 |a Benefit duration
653 |aUnemployment flows
700 |a Zweimüller, Josef
700 |avan Ours, Jan C.
773 |tJournal Of Population Economics|d2011|v24|i4
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét