Sách tiếng Việt
664 H 401
Hóa học thực phẩm /
DDC 664
Tác giả CN Lê Ngọc Tú
Nhan đề Hóa học thực phẩm / Lê Ngọc Tú (chủ biên) và những người khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2003, 1999, 1994
Mô tả vật lý 292 tr : minh họa, ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Hóa học thực phẩm
Môn học Hóa học thực phẩm
Môn học Các quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm
Môn học Công nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao, hạt điều
Môn học Công nghệ đồ hộp thực phẩm
Tác giả(bs) CN Lê Ngọc Tú
Tác giả(bs) CN Bùi Đức Lợi
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000004864, 1000004867, 1000013422
Địa chỉ Kho mượn(11): 3000002667-8, 3000006249-52, 3000007192-3, 3000007204, 3000007206, 3000008069
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000001036
000 00000nam a2200000 4500
00110998
00211
00492147A4E-721B-4680-86BA-5797A2B42017
005201303210806
008130110s19942003vm| vie
0091 0
039|a20130321080408|bvanpth|c20130125153915|doanhntk|y20030924|zhoannq
082 |a664|bH 401
100 |aLê Ngọc Tú
245 |aHóa học thực phẩm / |cLê Ngọc Tú (chủ biên) và những người khác
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2003, 1999, 1994
300 |a292 tr : |bminh họa, ; |c21 cm
650 |aHóa học thực phẩm
690 |aHóa học thực phẩm
690|aCác quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm
690|aCông nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao, hạt điều
690|aCông nghệ đồ hộp thực phẩm
700 |aLê Ngọc Tú
700 |aBùi Đức Lợi
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000004864, 1000004867, 1000013422
852|bKho mượn|j(11): 3000002667-8, 3000006249-52, 3000007192-3, 3000007204, 3000007206, 3000008069
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000001036
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/hoa hoc thuc pham_le ngoc tusmallthumb.jpg
890|a15|b1138|c1|d247
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000008069 Kho mượn 664 H 401 Sách Tiếng Việt 15
2 3000006249 Kho mượn 664 H 401 Sách Tiếng Việt 11 Mất đã đền
3 3000006250 Kho mượn 664 H 401 Sách Tiếng Việt 12 Chờ thanh lý
4 3000006251 Kho mượn 664 H 401 Sách Tiếng Việt 14 Chờ thanh lý
5 3000006252 Kho mượn 664 H 401 Sách Tiếng Việt 13 Chờ thanh lý
6 3000007192 Kho mượn 664 H 401 Sách Tiếng Việt 10 Chờ thanh lý
7 3000007193 Kho mượn 664 H 401 Sách Tiếng Việt 9 Chờ thanh lý
8 3000007204 Kho mượn 664 H 401 Sách Tiếng Việt 7 Chờ thanh lý
9 3000007206 Kho mượn 664 H 401 Sách Tiếng Việt 8 Chờ thanh lý
10 1000013422 Kho đọc Sinh viên 664 H 401 Sách Tiếng Việt 6
  1  2 of 2 
Nhận xét