• Vie Ref. Books
  • CallNumber: 519.5071 Gi 108
    Label: Giáo trình Lý thuyết Thống kê / Trần Thị Kim Thu (chủ biên) và những người khác

DDC 519.5071
Nhan đề Giáo trình Lý thuyết Thống kê / Trần Thị Kim Thu (chủ biên) và những người khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
Mô tả vật lý 735 tr. ; 24 cm
Phụ chú Đầu bìa sách ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Thống kê
Thuật ngữ chủ đề Lý thuyết Thống kê
Môn học Lý thuyết Thống kê
Tác giả(bs) CN Trần Quang
Tác giả(bs) CN Trần Thị Bích
Tác giả(bs) CN Trần Thị Kim Thu
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000027002-4
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000037032-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00132009
00211
004D30C5A73-6CFC-4C5E-8128-DB2FD5A41C6E
005201411110925
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20141111092540|bvanpth|y20140623163458|zhientrang
082 |a519.5071|bGi 108
245 |aGiáo trình Lý thuyết Thống kê / |cTrần Thị Kim Thu (chủ biên) và những người khác
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2012
300 |a735 tr. ; |c24 cm
500 |aĐầu bìa sách ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Thống kê
650 |aLý thuyết Thống kê
690 |aLý thuyết Thống kê
700|aTrần Quang
700|aTrần Thị Bích
700|aTrần Thị Kim Thu
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000027002-4
852|bKho mượn|j(2): 3000037032-3
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/giaotrinhlythuyetthongke_tranthikimthu/0giaotrinhlythuyetthongke_tranthikimthuthumbimage.jpg
890|a5|b11|c1|d6
Line Barcode Location Local Call Class Copy Status Units Reservations
1 3000037032 Kho mượn 519.5071 Gi 108 Sách Tiếng Việt 4
2 1000027004 Kho đọc Sinh viên 519.5071 Gi 108 Sách Tiếng Việt 3
3 1000027003 Kho đọc Sinh viên 519.5071 Gi 108 Sách Tiếng Việt 2
4 1000027002 Kho đọc Sinh viên 519.5071 Gi 108 Sách Tiếng Việt 1
5 3000037033 Kho mượn 519.5071 Gi 108 Sách Tiếng Việt 5 Due date:23-07-2024
Comment