• Vie Ref. Books
  • CallNumber: 621.8 Ng 527 T
    Label: Bài tập Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật / Nguyễn Văn Tường

DDC 621.8
Tác giả CN Nguyễn Văn Tường
Nhan đề Bài tập Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật / Nguyễn Văn Tường
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2017
Mô tả vật lý 298 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Đo lường kỹ thuật
Thuật ngữ chủ đề Dung sai lắp ghép
Môn học Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000028826-8
Địa chỉ NTUKho mượn(2): 3000038637-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
001114431
00211
0044B79C19E-ECDB-47AB-BC76-AD71B1F15216
005201911020924
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20191102092431|bvanpth|y20190923142458|zoanhntk
082 |a621.8|bNg 527 T
100 |aNguyễn Văn Tường
245 |aBài tập Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật / |cNguyễn Văn Tường
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2017
300 |a298 tr. ; |c27 cm
650 |aĐo lường kỹ thuật
650 |aDung sai lắp ghép
690 |aDung sai lắp ghép và kỹ thuật đo
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028826-8
852|aNTU|bKho mượn|j(2): 3000038637-8
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/anhbia/btdungsailapghep_ngvantuongthumbimage.jpg
890|a5|b78
Line Barcode Location Local Call Class Copy Status Units Reservations
1 3000038638 Kho mượn 621.8 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 5 Due date:19-12-2022
2 1000028828 Kho đọc Sinh viên 621.8 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 3 Due date:24-05-2023
3 3000038637 Kho mượn 621.8 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 4 Due date:10-07-2024
4 1000028827 Kho đọc Sinh viên 621.8 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 2 Due date:10-07-2024
5 1000028826 Kho đọc Sinh viên 621.8 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 1 Due date:10-07-2024
Comment